Nyt tag

Det gamle tag er blevet utæt, og det er ikke mere fordelagtigt at reparere på taget. De skal have et nyt.
Vi kan rådgive Dem i forbindelse med materiale valg, og derefter give Dem et tilbud, som både omfatter

Vi styrer projektet fra begyndelse til færdigt arbejde.