Klagemuligheder

 

Forbrugerklagelov pr. 1/10-2015.

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv.

 

Vi vil altid bestræbe os på at løse eventuelle problemer i samarbejde med bygherren.


Men hvis der opstår et problem, som vi ikke kan løse sammen, kan man henvende sig til

 

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106

1358 København K

 

Hjemmeside; www.byggerietsankenaevn.dk

Mail; info@byggerietsankenaevn.dk